"Portugal är ett exempel på god praxis och har överträffat de europeiska mål som anges i energisparplanen, enligt Europeiska miljöbyrån".

"Portugal är bland de EU-länder som har de mest robusta energibesparingsåtgärderna och sticker ut för att vara det enda landet som regelbundet och öppet rapporterar information om genomförandet och framstegen för energibesparingsåtgärder, efter att ha skapat en övervakningskommitté för detta ändamål".

"Under perioden för analys och giltighet av energibesparingsplanen, mellan augusti 2022 och mars 2024, registrerade Portugal en minskning av naturgas med 22,6 %, vilket motsvarar 150,7 % av det minskningsmål som genomförs enligt "gasförordningen". Det bör noteras att Portugal under denna period med 50,7 % överträffade det mål på 15 % som fastställs i förordning 2023/706 av den 30 mars 2023", kan det också läsas.