Puhuessaan toimittajille Tasavallan kokouksessa tapaamisen jälkeen infrastruktuuriministeri Miguel Pinto Luzin ja parlamentaarisista asioista vastaavan ministerin Pedro Duarten kanssa sosialistien parlamentin johtaja Alexandra Leitão selitti, että Miguel Pinto Luzin viime perjantaina 10. päivä ilmoittamat paikalliseen majoitukseen tähtäävät toimenpiteet ovat "hyvin huolestuttavia".

"Pelkäämme, että näiden toimenpiteiden peruuttaminen, paikallisen majoituksen rekisteröinnin siirrettävyyden helpottaminen ja maksun lopettaminen vaikuttavat välittömästi siihen, että taloja poistetaan asuntomarkkinoilta tietyillä maan alueilla, kuten Lissabonissa ja Portossa".

Sosialistit selventivät myös, että he eivät hyväksy suunniteltua "vuokrajoustoa", koska heidän mielestään "vuokralaisten suojelu on ehdottoman tärkeää".

Erimielisyyksistä huolimatta Alexandra Leitão korosti puolueensa avoimuutta neuvotella hallituksen kanssa uudesta asuntotuotantoa koskevasta toimenpidepaketista, erityisesti sen yksinkertaistamisesta ja tuen parantamisesta.