Puheenjohtajaministeri António Leitão Amaro myönsi noin kaksi viikkoa sitten, että Portugali olisi mahdollisesti keskeytetty, ja Euroopan komission tiedottaja otti tänään Expresso-sanomalehdessä kantaa, jossa hän sulki pois Euroopan alueen keskeyttämisskenaarion. SSI korosti lausunnossaan, että Bryssel tunnustaa tehdyn työn.

"Euroopan komissio (...) takaa, että se tekee yhteistyötä kaikkien jäsenvaltioiden, myös Portugalin, kanssa, eikä ole olemassa skenaariota, jonka mukaan maamme olisi suljettu Schengen-alueelta. Se ei kiistä tai oikaise SSI:tä tai hallitusta. Päinvastoin, se vahvistaa saavutetun edistyksen. Se tarkoittaa, että SSI ja hallitus tekevät oman osuutensa ja tekevät kaikkensa varmistaakseen, että Portugali on osa uutta järjestelmää", muistion mukaan.

Lausunnossa todetaan myös, että "kuten Euroopan komissio, hallitus ja YTJ ovat todenneet, Portugalilla ei ole enää edellä mainittua riskiä, eikä tällainen vaatimustenvastaisuus ole enää olemassa".

Pääsihteeri Paulo Vizeu Pinheiron johtama elin selvensi, että se on tiedottanut hallitukselle "testeistä ja valmisteluista, jotka koskevat maahantulo- ja maastapoistumisjärjestelmän (SES/EES) käyttöönottoa tämän vuoden lokakuussa ja kuusi kuukautta myöhemmin Euroopan matkatieto- ja matkustuslupajärjestelmän (ETIAS) käyttöönottoa".

Hän mainitsi myös, että 29. huhtikuuta hän varoitti Leitão Amaroa "siitä, että Portugalin on täytettävä asetetut aikataulutavoitteet (...), sillä uhkana on, että se joutuu Schengenin ulkopuolelle", ja katsoi, että prosessin laiminlyönti "vaarantaisi Portugalin täysimääräisen osallistumisen" uuteen järjestelmään.

SSI korosti myös edellisen hallituksen helmikuussa antamaa lupaa 25 miljoonan euron suuruisiin poikkeuksellisiin menoihin tilanteen ratkaisemisen nopeuttamiseksi ja korosti, että järjestö ja toimeenpaneva elin "noudattavat vahvistettua aikataulua".

"Siitä lähtien Portugali on toipunut viivästyksistä ja tiedottanut hallitukselle, komissiolle, toimivaltaisille virastoille ja eurooppalaisille kumppaneille askel askeleelta", SSI huomautti, mutta ei kuitenkaan jättänyt korostamatta, että jos maa ei onnistuisi saavuttamaan näitä tavoitteita, se vaarantaisi ihmisten vapaan liikkuvuuden ja edellyttäisi sisäisten tarkastusten palauttamista rajoille, minkä lisäksi Portugalin olisi voitava valvoa Portugaliin ja Portugalista tulevien henkilöiden liikkumista muissa jäsenvaltioissa.

Aiheeseen liittyvä artikkeli: