Kyse on direktiivin 2014/89/EU saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä. Bryssel aloitti heinäkuussa 2023 rikkomisesta johtuvan menettelyn, jossa Portugalia vaaditaan laatimaan merten aluesuunnittelusuunnitelmat ja ilmoittamaan niistä.

Kyseiseen EU:n lainsäädäntöön sisältyi määräaika 31. maaliskuuta 2021, johon mennessä jäsenvaltioiden oli laadittava kyseiset suunnitelmat ja annettava ne tiedoksi kolmen kuukauden kuluessa niiden julkaisemisesta. Portugali ei ole noudattanut tätä määräaikaa kaikilta osin, sillä osa merialueista on vielä kattamatta.

Lissabonilla on nyt vielä kaksi kuukautta aikaa noudattaa direktiiviä, sillä uhalla, että asia viedään EU:n tuomioistuimeen.