Leirian ammattikorkeakoulu esitteli akateemisen menestyksen seurantakeskuksen (Observatory for Academic Success 2.0, OPSA), joka perustuu ensimmäiseen painokseen ja jonka tarkoituksena on ehkäistä akateemista epäonnistumista ja koulunkäynnin keskeyttämistä, joka viimeisimmän lukuvuoden 2022-2023 mukaan oli 12,9 prosenttia. Kaksi hankkeen seitsemästä strategisesta osa-alueesta, jotka on suunnattu ensimmäisen vuoden opiskelijoille, ovat opettajien vetämä opiskelijoiden mentorointiohjelma ja vertaismentorointiohjelma.

Leirian ammattikorkeakoulun varapuheenjohtajan Graça Poças Santosin mukaan tavoitteena on, että ensimmäisen vuoden opiskelijat saisivat "vertaisopettajia, eli pidemmällä olevia opiskelijoita, jotka auttaisivat heitä integroitumaan", sillä laitos on huomannut, että joillakin opiskelijoilla on "vaikeuksia integroitua, kommunikoida ja kokoontua ryhmiin".

Leirian ammattikorkeakoulun ensimmäisen vuoden opiskelijat integroidaan tämän mentorointiohjelman avulla "niinkin yksinkertaisiin asioihin kuin akateemisiin palveluihin, niiden tarkoitukseen ja siihen, miten he voivat käsitellä mitä tahansa aihetta". Lisäksi pedagogisen koulutuksen lisäksi mentoropiskelijat saavat stipendejä. Vararehtori selvensi, että opiskelijat pystyvät "hallitsemaan esimerkiksi koe- ja tehtäväkalenteria" tuutoreiden avulla, jotka saavat myös koulutusta.

Graça Poças Santos totesi, että "heidän ei ole tarkoitus opettaa opiskelijoita. Meillä on erityisiä koulutusohjelmia vaikeampia aloja varten". Opiskelijoiden täyden osallisuuden tukemiseksi OPSA (Observatory for Academic Success 2.0) aikoo myös kehittää kumppanuusverkostoja sosiaalisten, kulttuuri- ja urheilualan toimijoiden kanssa.