Executive Digest-julkaisun mukaan vuonna 2023 asuntojen hintojen vaikutus portugalilaisten perheiden käytettävissä oleviin tuloihin kasvaa eniten kaikista jäsenvaltioista, ja tähän ongelmaan ei näytä löytyvän ratkaisua lyhyellä aikavälillä.

Públicon analysoimat Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) tiedot osoittavat, että vuonna 2023 indeksi, joka suhteuttaa asuntojen myyntihinnat käytettävissä oleviin bruttotuloihin henkeä kohti, on Portugalissa 150,9, mikä merkitsee lähes 51 prosentin kasvua vuodesta 2015.

Tämä luku on korkein Euroopan unionin maista, lukuun ottamatta Kyprosta ja Maltaa, joista ei ole saatavilla tietoja. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että euroalueen indeksi oli 109, mikä merkitsee 9 prosentin nousua samalla ajanjaksolla.

Tilanne ei ole uusi, mutta viimeaikainen paheneminen on huolestuttanut Euroopan viranomaisia. Euroopan komissio korosti vuosittaisessa jäsenvaltioita koskevassa arvioinnissaan, että Portugalin kohtuuhintaisten asuntojen puute on "kasvava huolenaihe".

Elvytys- ja sopeutumissuunnitelman (PRR) ja muiden EU:n rahastojen toimenpiteistä huolimatta asuntojen tarjonta on edelleen riittämätöntä, mitä pahentavat hintojen ja luottojen nousu sekä paikallisen asumisen kiinteistöjen kasvava kysyntä.