"שיעור האבטלה עמד על 6.1%, גבוה יותר מאשר באוגוסט ויוני 2022 (0.1 עמ 'לשני החודשים) ונמוך יותר מאשר באותו חודש של 2021 (0.2 עמ ')".

האוכלוסייה המובטלת גדלה בספטמבר ב -1.6% לעומת אוגוסט ל -318.8 אלף איש (5.5 אלף מובטלים נוספים). בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2021, היא צנחה ב -2.6% (8,300 פחות אנשים).


באשר לאוכלוסייה המועסקת, נאמד בכ -4,874.7 אלף איש, כלומר ירידה של 0.2% לעומת אוגוסט (9,3 אלף עובדים פחות מועסקים), אך עלייה של 0.1% לעומת שלושת החודשים שקדמו להם. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, האוכלוסייה המועסקת גדלה ב -0.8%.