"בשוק הגז הטבעי מגמת הירידה בצריכה נמשכת עם וריאציה שלילית משנה לשנה של 5.7% ", אומר רן. ירידה זו נובעת מירידה של 16% בשוק הקונבנציונאלי - המשתמש ישירות בגז טבעי - אך קוזזה חלקית על ידי שוק החשמל, שצריכתו של גז טבעי לייצור חשמל צמחה ב -9%.

על פי ECO, מינואר עד אוקטובר, צריכת הגז הטבעי רשמה שינוי שלילי משנה לשנה של 1.6%, כתוצאה מירידה של 20% במגזר הקונבנציונאלי וגידול של 35% במגזר ייצור החשמל. באותה תקופה, הייצור המתחדש סיפק 44% מהצריכה, מחולק בכוח הרוח עם 24%, הידרואלקטרי עם 9%, ביומסה עם 7% ופוטו וולטאי עם 5%. ייצור הגז הטבעי סיפק 33% מהצריכה, כאשר היבוא סיפק את 22% הנותרים.

בחודש האחרון, "הפריון ההידרואלקטרי לא עלה על 0.59 (ממוצע היסטורי של 1), מותנה בתזרים הנמוכים מספרד לדורו", נכתב בהצהרה ששלחה REN.