שווי התמיכה ששולם לא הגיע ל -235 מיליון יורו של ההקצאה הכוללת, אך הממשלה החליטה כי סובסידיות אינן מוצדקות עוד.

"תמיכה חדשה אינה מתוכננת, תוך התחשבות בירידה החדה במחירי הדלק בחודשים האחרונים", אמר גורם רשמי ממשרד הכלכלה והים לפובליקו, בנוגע לאפשרות לפתוח שלבי יישום חדשים לאחר 30 ביוני, כאשר פג המועד האחרון להודעה בתוקף.

סיום התמיכה בעלויות האנרגיה עולה בקנה אחד עם מוסדות כמו הבנק המרכזי האירופי (ECB) והנציבות האירופית, אך הענף מציין כי המשבר לא נגמר וכי נסיגת הסיוע לחברות אירופיות עשויה להיות "מוקדמת".