ה- ASCCGP הדגיש, "האינרציה, האדישות וההתעלמות של משרד המשפטים בנוגע לבעיות מערכת בתי הסוהר".

מטרות השביתה, על פי ה- ASCCGP, נועדו ליצור חוק מקצועי חדש, המסדיר את הערכת הביצועים של הסוהר, פתיחת תחרויות לכל הקטגוריות, תשלום תוספת האבטחה של הכלא ופתרון בעיות מבניות מערכת בתי הסוהר. עם זאת, שירותי המינימום יובטחו ביומיים של שביתה.

גינוי "תנאי עבודה גרועים", כמו גם "משכורות נמוכות ולא עקביות", גוף האיגוד הצטער גם על היעדר הסיכויים לפיתוח קריירה וחוסר הכרה.


בין הבעיות העיקריות המשפיעות כיום על בתי הכלא, ה- ASCCGP הדגיש את קיומם של כמה ניסיונות בריחה בבתי כלא מסוימים, כלומר פונטה דלגדה וצ'אבס, את תמיכתם של כוחות ביטחון אחרים בלילה בגלל היעדר אנשי מקצוע, סכסוכים בין אסירים ופרקים של אלימות שסבלו על ידי סוהרים.