De ASCCGP benadrukte "de inertie, de apathie en het gebrek aan aandacht van het ministerie van Justitie voor de problemen van het gevangeniswezen".

De doelstellingen van de staking zijn volgens de ASCCGP gericht op de invoering van een nieuw professioneel statuut, de regeling van de prestatiebeoordeling van de gevangenisbewakers, de opening van vergelijkende onderzoeken voor alle categorieën, de betaling van de gevangenisbeveiligingstoeslag en de oplossing van structurele problemen in het gevangeniswezen. Tijdens de twee stakingsdagen zal echter een minimale dienstverlening worden gegarandeerd.

Het vakbondsorgaan hekelt de "slechte werkomstandigheden" en de "lage en onsamenhangende salarissen" en betreurt ook het gebrek aan vooruitzichten op loopbaanontwikkeling en het gebrek aan erkenning.

Onder de belangrijkste problemen waarmee de gevangenissen momenteel te kampen hebben, wees de ASCCGP op het bestaan van verschillende ontsnappingspogingen in sommige gevangenissen, met name Ponta Delgada en Chaves, de ondersteuning van andere veiligheidstroepen 's nachts bij gebrek aan professionals, conflicten tussen gedetineerden en episodes van geweld door gevangenisbewakers.