על פי ECO, המכון מדגיש גם את העלייה ה"משמעותית "במאזן הציפיות ביחס להתפתחות העתידית של המצב הכלכלי במדינה בחודש האחרון, "להגיע לערך הגבוה ביותר מאז פברואר 2022".

האבולוציה החיובית נובעת מ"התרומה החיובית של הסיכויים להתפתחות העתידית של מצבה הכלכלי של המדינה ומצבה הכלכלי של משק הבית".

ביחס למאזן הפרספקטיבות הנוגעות להתפתחות המצב הכלכלי של משק הבית, חלה עלייה נוספת, בהתאם לארבעת החודשים האחרונים. לעומת זאת, ספטמבר ואוקטובר 2022 היו החודשיים שבהם נרשמו הערכים הנמוכים ביותר מאז תחילת המגיפה.

המכון הפורטוגלי הבהיר גם כי חלה עלייה באקלים הכלכלי בחודשיים הראשונים של השנה, כאשר מדדי הביטחון גוברים בתעשיית הייצור והמסחר והשירותים, ויורדים בבנייה ובעבודות ציבוריות.