על פי נתוני INE, מחיר החומרים ועלות העבודה הראו, בהתאמה, שינויים משנה לשנה של 10.4% ו -12.4%.

בינואר 2023 עמד השינוי משנה לשנה במדד עלויות הבנייה החדש לדיור (ICCHN) על 11.2%, שיעור גבוה יותר ב -0.3 עמ 'לזה שנצפה בדצמבר 2022. מחירי החומרים עלו ב -10.4%, והאטו ב -3.7 עמ 'בהשוואה לחודש הקודם ועלות העבודה עלתה ב -12.4% (6.7% בדצמבר 2022).

"יש לציין כי לא ניתן לנתק את העלייה המשמעותית בעלות העבודה מהעלייה בשכר המינימום (7.8%) בינואר 2023", אומר INE.