Enligt INE:s uppgifter uppvisade materialpriserna och arbetskraftskostnaderna förändringar på årsbasis på 10,4 % respektive 12,4 %.

I januari 2023 uppgick årsförändringen i indexet för nybyggnadskostnader för bostäder (ICCHN) till 11,2 %, vilket är 0,3 procentenheter högre än i december 2022. Materialpriserna ökade med 10,4 %, vilket var en minskning med 3,7 procentenheter jämfört med föregående månad, och arbetskraftskostnaderna ökade med 12,4 % (6,7 % i december 2022).

"Det bör noteras att den betydande ökningen av arbetskraftskostnaden inte kan särskiljas från höjningen av minimilönen (7,8 %) i januari 2023", säger INE.