Według danych INE cena materiałów i koszt pracy wykazały zmiany rok do roku na poziomie 10,4% i 12,4%.

W styczniu 2023 r. zmiana rok do roku wskaźnika kosztów budowy nowych mieszkań (ICCHN) wyniosła 11,2% i była wyższa o 0,3 p.p. od obserwowanej w grudniu 2022 r. Ceny materiałów wzrosły o 10,4%, zwalniając o 3,7 p.p. w stosunku do poprzedniego miesiąca, a koszty pracy wzrosły o 12,4% (6,7% w grudniu 2022 r.).

"Należy zauważyć, że znacznego wzrostu kosztów pracy nie można oddzielić od wzrostu płacy minimalnej (7,8%) w styczniu 2023 roku" - podaje INE.