TikTok הוא הנושא של שתי תביעות בפורטוגל, שהובאו על ידי הארגון הלא ממשלתי Ius Omnibus, המבקשות את גינוי הרשת החברתית בגין פרקטיקות ופיצויים בלתי חוקיים העלולים להסתכם ב -1.12 מיליארד אירו.

הפעולות, שחולקו ביום שלישי בבית המשפט האזרחי המרכזי בליסבון, מכסות משתמשים מתחת לגיל 13, שעבורם העמותה להגנת זכויות הצרכן טוענת לפיצוי עולמי של עד 450 מיליון יורו, אך גם משתמשי TikTok מעל גיל 13, שפעולתם כוללת תשלום לטובת משתמשים אלה בהיקף של 670 מיליון יורו.

הנושא בפעולה המיועדת לילדים מתחת לגיל 13 היא ההפגנה כי הפלטפורמה, בבעלות הקבוצה הסינית ByteDance, אינה מיישמת את המנגנונים הדרושים למניעת רישום ושימוש על ידי ילדים ללא אישור מהורים או נציגים משפטיים. בפעולה המכוונת למשתמשים מעל גיל 13, מופעלת "פרקטיקות מסחריות מטעות" ו"מדיניות פרטיות אטומה ".

והדגיש כי פורטוגל היא המדינה האירופית השנייה, אחרי הולנד, שם מוגשות תביעות נגד TikTok בגין פרקטיקות בלתי חוקיות ופוגעניות לכאורה, Ius Omnibus - המעריך בסך הכל 3.5 מיליון משתמשים במדינה - מדגיש את הסיכונים בשמירה על נתונים אישיים ובעיקר בהגנה על ילדים וצעירים, שיש להם משקל משמעותי ביקום המשתמשים.

"מטרת שתי הפעולות שהובאו כעת היא למנוע מהפלטפורמה להתמיד בפרקטיקות הבלתי חוקיות הרבות שדרכן TikTok מזלזל בפרטיות ואוסף ומנצל נתונים אישיים ורגישים של משתמשיה ללא אישור מתאים, תוך הפרה של התחייבויותיו החוקיות", מוסיף הארגון בראשות המזכירה הכללית דניאלה אנטו.

TikTok כפופה למגבלות במספר מדינות, כמו ארצות הברית, אוסטרליה, בריטניה, קנדה, ניו זילנד, צרפת והולנד ובמוסדות האיחוד האירופי.