TikTok är föremål för två stämningar i Portugal, som har inletts av den icke-statliga organisationen Ius Omnibus, som kräver att det sociala nätverket ska fördömas för olagliga metoder och att det ska få en ersättning som kan uppgå till 1,12 miljarder euro.

Talan, som lämnades in i tisdags vid Lissabons centrala civildomstol, omfattar användare under 13 år, för vilka föreningen för försvar av konsumenträttigheter kräver en global ersättning på upp till 450 miljoner euro, men även TikTok-användare över 13 år, vars talan omfattar en betalning till förmån för dessa användare på totalt 670 miljoner euro.

I talan som riktar sig till barn under 13 år handlar det om att plattformen, som ägs av den kinesiska koncernen ByteDance, inte tillämpar de nödvändiga mekanismerna för att förhindra att barn registrerar sig och använder den utan tillstånd från föräldrar eller lagliga företrädare. I talan som riktar sig till användare över 13 år åberopas "vilseledande affärsmetoder" och "ogenomskinlig integritetspolicy".

Ius Omnibus, som uppskattar att det finns totalt 3,5 miljoner användare i landet, understryker att Portugal är det andra europeiska landet, efter Nederländerna, där stämningar har lämnats in mot TikTok för påstådda olagliga och missbrukande metoder. Ius Omnibus understryker riskerna med att skydda personuppgifter och framför allt att skydda barn och ungdomar, som har en betydande vikt i antalet användare.

"Syftet med de två åtgärder som nu inleds är att hindra plattformen från att fortsätta med de många olagliga metoder genom vilka TikTok inte respekterar integriteten och samlar in och utnyttjar personliga och känsliga uppgifter om sina användare utan vederbörligt tillstånd, i strid med sina rättsliga skyldigheter", tillägger organisationen som leds av generalsekreterare Daniela Antão.

TikTok är föremål för restriktioner i flera länder, t.ex. i USA, Australien, Storbritannien, Kanada, Nya Zeeland, Frankrike och Nederländerna samt i Europeiska unionens institutioner.