"בעקבות תוכנית היציבות [שהוצגה היום], קיימנו מועצת שרים יוצאת דופן שאישרה העלאת ביניים בפנסיה מיולי, בסכום של 3.57% ", אמר ראש הממשלה.

אנטוניו קוסטה הסביר כי בנוסף לעלייה שכבר יושמה בינואר, אמצעי חדש זה יביא לכך ש"במהלך סמסטר שני זה, הגמלאים כבר יעודכנו את הפנסיה שלהם לסכום הנובע מחוק היסוד של הביטוח הלאומי".