"Naar aanleiding van het [vandaag gepresenteerde] stabiliteitsprogramma heeft een buitengewone ministerraad een tussentijdse verhoging van de pensioenen vanaf juli goedgekeurd voor een bedrag van 3,57%", aldus de premier.

António Costa verklaarde dat deze nieuwe maatregel, naast de reeds in januari doorgevoerde verhoging, betekent dat "tijdens dit tweede semester het pensioen van gepensioneerden reeds zal worden aangepast aan het bedrag dat voortvloeit uit de basiswet van de sociale zekerheid".