Värdet av det utbetalda stödet nådde inte upp till 235 miljoner euro i det totala anslaget, men regeringen har beslutat att stöden inte längre är motiverade.

"Ett nytt stöd planeras inte med tanke på den kraftiga nedgången i gaspriserna under de senaste månaderna", sade en officiell källa från ekonomi- och havsministeriet till Público, angående möjligheten att öppna nya ansökningsfaser efter den 30 juni, då tidsfristen för det gällande meddelandet löper ut.

Att stödet till energikostnader upphör ligger i linje med institutioner som Europeiska centralbanken(ECB) och Europeiska kommissionen, men branschen påpekar att krisen inte är över och att det kan vara "för tidigt" att dra tillbaka stödet till europeiska företag.