על פי מאגר המידע של Iberinform, שאוסף חברות מכל רחבי הארץ בספרייה, לעשר העיריות הנותרות יש 27 אחוז מהחברות במחוז פארו, הכולל 16 עיריות בסך הכל.


מהנתונים עולה כי באזור קיימת "דומיננטיות של חברות מיקרו [עד 10 עובדים ומחזור של עד שני מיליון יורו]", המקביל לכ- 89 אחוז מכלל העסקים.


"עם זאת, חברות מיקרו תורמות רק 13 אחוז מסך המחזור של המחוז", אומרת החברה, שהיא חברת בת של Crédito e Caución, חברת ביטוח אשראי ספרדית.


חברות קטנות (עם 11 עד 50 עובדים ומחזור של עד 10 מיליון יורו), המהוות כעשרה אחוזים מהסך הכל, מובילות מבחינת מחזור, ותורמות 31 אחוז מהשווי הכולל, היא מוסיפה.


על פי נתוני איבריפורם, חברות בינוניות (51 עד 250 עובדים ומחזור של עד 50 מיליון יורו) מהוות כ -1% מכלל החברות ומשיגות 29 אחוז מהמחזור שלהן, בעוד שחברות גדולות מייצגות פחות מאחוז ואחראיות על 26 אחוז מסך המחזור.


בענף הבנייה 13 אחוז מהחברות ותרומה של 13 אחוז מהמחזור, בעוד שמגזר השירותים מונה 42 אחוז מהחברות והוא אחראי על 28 אחוז מהמחזור.


על פי הנתונים, חברות שהוקמו בחמש השנים האחרונות מייצגות 40% מסך האזור ומייצרות 10 אחוזים מסך המחזור.