Według bazy danych Iberinform, która gromadzi firmy z całego kraju w katalogu, pozostałe 10 gmin ma 27 procent firm w okręgu Faro, który obejmuje łącznie 16 gmin.


Dane pokazują, że w regionie występuje "przewaga mikroprzedsiębiorstw do 10 pracowników i obrót do dwóch milionów euro", co odpowiada około 89 procentom wszystkich przedsiębiorstw.


"Jednak mikroprzedsiębiorstwa generują tylko 13 procent całkowitego obrotu w regionie", twierdzi firma, która jest spółką zależną Crédito e Caución, hiszpańskiej firmy ubezpieczeniowej.


Małe firmy (zatrudniające od 11 do 50 pracowników i osiągające obroty do 10 milionów euro), które stanowią około 10 procent ogółu, przodują pod względem obrotów, przyczyniając się do 31 procent całkowitej wartości, dodaje.


Według danych Iberinform, średnie firmy (od 51 do 250 pracowników i obroty do 50 mln euro) stanowią około 1 procent całkowitej liczby firm i osiągają 29 procent swoich obrotów, podczas gdy duże firmy stanowią mniej niż 1 procent i są odpowiedzialne za 26 procent całkowitego obrotu.


Sektor budowlany ma 13 procent firm i wkład w wysokości 13 procent obrotów, podczas gdy sektor usług ma 42 procent firm i odpowiada za 28 procent obrotów.


Według danych, firmy założone w ciągu ostatnich pięciu lat stanowią 40% wszystkich firm w regionie i generują 10% całkowitego obrotu.