Enligt databasen Iberinform, som samlar företag från hela landet i en katalog, har de återstående 10 kommunerna 27 procent av företagen i distriktet Faro, som totalt omfattar 16 kommuner.


Uppgifterna visar att det i regionen finns en "dominans av mikroföretag [upp till 10 anställda och en omsättning på upp till två miljoner euro]", vilket motsvarar cirka 89 procent av det totala antalet företag.


"Mikroföretagen bidrar dock endast med 13 procent av den totala omsättningen i distriktet", säger företaget, som är ett dotterbolag till Crédito e Caución, ett spanskt kreditförsäkringsbolag.


Småföretag (med 11 till 50 anställda och en omsättning på upp till 10 miljoner euro), som utgör cirka 10 procent av det totala antalet, leder när det gäller omsättning och bidrar med 31 procent av det totala värdet, tillägger man.


Enligt Iberinforms uppgifter utgör medelstora företag (51 till 250 anställda och en omsättning på upp till 50 miljoner euro) cirka 1 procent av det totala antalet företag och uppnår 29 procent av sin omsättning, medan stora företag representerar mindre än 1 procent och ansvarar för 26 procent av den totala omsättningen.


Byggsektorn har 13 procent av företagen och ett bidrag på 13 procent av omsättningen, medan tjänstesektorn har 42 procent av företagen och ansvarar för 28 procent av omsättningen.


Enligt uppgifterna utgör företag som startats under de senaste fem åren 40 procent av regionens totala antal och genererar 10 procent av den totala omsättningen.