"בהתחשב בערכים הרבעוניים ולא בשנה שהסתיימה ברבעון, יתרת AP [מינהל ציבורי] ברבעון השני של 2023 הייתה חיובית על 689.0 מיליון יורו, המקבילה ל -1.0% מהתמ"ג, בהשוואה ל -1.4% בתקופה המקבילה אשתקד ", אומר ה- INE בחשבונות הלאומיים הרבעוניים לפי המגזר המוסדי.

בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נרשמה עלייה של 7.8% בהכנסות ו -8.9% בהוצאות, מפרט המכון הסטטיסטי.

בשלושת החודשים הראשונים של השנה רשמה פורטוגל עודף תקציבי של 1.2% מהתמ"ג.

במשך כל השנה, הממשלה שומרת על תחזיתה לגירעון של 0.4%, בהתאם לשנת 2022 ומתחת ל -0.9% שנרשמו בתקציב המדינה לשנת 2023, כפי שהודיע באפריל על ידי שר האוצר בהצגת תוכנית היציבות (PE).