לאחר פגישה עם שר הנשיאות הגן פאולו מואצ'ו על "חיזוק המשאבים האנושיים והטכניים", כלומר מתורגמנים לטיפול בביקוש לעולים ובתורות ההמתנה לשירותים.

בפגישה האחרונה של הממשלה עם קבוצות פרלמנטריות כדי לשמוע הצעות בנושא מדיניות הגירה, ליברה הראתה שהיא מוכנה לשתף פעולה, כל עוד העקרונות שהיא מגינה מתקבלים.

"אנו נמתין לתוצאות ההתייעצויות הללו מהממשלה", אמר הסגן, שאמר כי הוא מצפה מהמנהל לקיים פגישות עם ארגונים לא ממשלתיים, כולל עמותות המגנות על עולים וזכויות מיעוטים.

במקביל, יש צורך בעבודה משותפת עם הרשויות המקומיות בשילובם של מהגרים, הוסיף הסגן, שאישר מחדש את התנגדותו להסכם האירופי בנושא הגירה ומקלט.

ליבר סבור כי בהסכם יש מדיניות שגויה, "לעתים קרובות לא אנושית ואף אכזרית", אמר מואצ'ו, שהגן על מדיניות החיפוש וההצלה בים התיכון ויצירת "דרכון הומניטרי בינלאומי" המספק תמיכה מהירה יותר לפליטים.