לדברי אידיאלי סטה, מועצת העיר סטובל (CMS) אישרה חתימה על חוזים בין-מנהליים עם בניה ציבורית, EPE ליישום 500 יחידות דיור חדשות בעירייה. מדובר במערך פרויקטים המייצג השקעה של כמעט 75 מיליון יורו, חושפת העירייה בהצהרה.

לטענת העירייה, אישור ההצעה, שהוצג בישיבה הציבורית הרגילה שהתקיימה ב -5 ביוני 2024, נועד להקל על ביצועם של שלושה פרויקטים של דיור הכוללים הקמת 44 בתים בקווינטה דה פרבוצ'יה, 142 באזור רואה דאס פיטיראס ו 314 באזור בלה ויסטה.

"כל פרויקט, הממתין כעת לתוצאת הבקשות שהציגה העירייה למכון לדיור ושיקום עירוני (I HRU), במסגרת התמיכה הקהילתית מתכנית ההתאוששות והחוסן (PRR), מייצג בהתאמה נפח השקעה של 6 מיליון, 342 אלף ו 455.03 יורו, של 21 מיליון, 244 אלף ו 556.37 יורו ושל 47 מיליון, 411 אלף ו 851.03 יורו ", מציין CMS.

"עם אישור הבקשות שהוגשו, העירייה אחראית, בפני ה- IHRU, להקצאת דיור המיועד למגורי קבע לאנשים ומשקי בית זכאים שנקבעו במסגרת החקיקה שהונפקה על ידי תוכנית החוק הראשון, וכן על יצירת הצעת פתרונות דיור המיועדים להשכרה בשכירות משתלמים בשטח עיריית סדינו", נכתב בפתק.

העירייה מוסיפה גם כי היא "שומרת על שותפויות מוסדיות עתידיות עם גופים ציבוריים בתחומי סמכותם בהתאמה, כלומר עם בנייה ציבורית, EPE".

יש לציין כי כריתת הפרוטוקול והחוזה הבין-מינהלי כפופים ל"אישור מראש של הבקשות שהוג שו על ידי העירייה ל- IHRU והשלמת חוזי מימון", מסביר CMS.

"יישום פתרונות שיתוף פעולה בין גופים ציבוריים בעלי יכולות בתחום הדיור מאפשר מצד אחד למקסם את היצע הדיור ומצד שני להאיץ את הציות לאבני הדרך והיעדים שנחתמו במסגרת ה- PRR", הוא מסכם.