Według idealista, Rada Miejska Setúbal(CMS) zatwierdziła podpisanie umów międzyadministracyjnych z Public Construction, EPE na realizację 500 nowych jednostek mieszkalnych w gminie. Jest to zestaw projektów, które stanowią inwestycję o wartości prawie 75 milionów euro, ujawnia gmina w oświadczeniu.

Według gminy, zatwierdzenie wniosku, przedstawionego na zwyczajnym spotkaniu publicznym, które odbyło się 5 czerwca 2024 r., ma na celu ułatwienie realizacji trzech projektów mieszkaniowych, które obejmują budowę 44 domów w Quinta da Parvoíce, 142 w obszarze Rua das Piteiras i 314 w obszarze Bela Vista.

"Każdy projekt, obecnie oczekujący na wynik wniosków przedstawionych przez gminę do Instytutu Mieszkalnictwa i Rehabilitacji Miejskiej (I HRU), w ramach wsparcia społeczności z Planu Odbudowy i Odporności (PRR), reprezentuje odpowiednio wielkość inwestycji w wysokości 6 mln, 342 tys. i 455,03 euro, 21 mln, 244 tys. i 556,37 euro oraz 47 mln, 411 tys. i 851,03 euro", wskazuje CMS.

"Po zatwierdzeniu przedstawionych wniosków gmina jest odpowiedzialna, przed IHRU, za przydzielanie mieszkań przeznaczonych na pobyt stały uprawnionym osobom i gospodarstwom domowym określonym w zakresie przepisów wydanych przez program 1. ustawy, a także generowanie oferty rozwiązań mieszkaniowych przeznaczonych na wynajem po przystępnych czynszach na terytorium gminy Sadino", czytamy w notatce.

Gmina dodaje również, że "zabezpiecza przyszłe partnerstwa instytucjonalne z podmiotami publicznymi w ich odpowiednich obszarach kompetencji, a mianowicie z Budownictwem Publicznym, EPE".

Należy zauważyć, że zawarcie protokołu i umowy międzyadministracyjnej jest uzależnione od "uprzedniego zatwierdzenia wniosków złożonych przez gminę do IHRU i zawarcia umów finansowych", wyjaśnia CMS.

"Wdrożenie rozwiązań współpracy między podmiotami publicznymi posiadającymi kompetencje w zakresie mieszkalnictwa pozwala z jednej strony na maksymalizację podaży mieszkań, a z drugiej na przyspieszenie realizacji celów pośrednich i końcowych zakontraktowanych w ramach PRR", podsumowuje.