De Portugese hotel-, restaurant- en soortgelijke vereniging (AHRESP) heeft zich vandaag verzet tegen het verbod op de verkoop van alle soorten dranken om mee te nemen, met de nadruk op het feit dat het de bedoeling is de consumptie binnen de inrichtingen te voorkomen. In haar dagelijks bulletin zei de vereniging dat "de meest recente beperkende maatregelen die zijn opgelegd aan de werking van restaurants en dergelijke, het verbod op de verkoop van alle soorten dranken om mee te nemen zijn gaan bepalen". Maar AHRESP is van mening dat "de verkoop van dranken zelf geen extra risico inhoudt", en stelt dat "deze maatregel moet worden ingetrokken".