Eind 2020 was een financiering van 5,4 miljard euro uit dit fonds goedgekeurd, die in april vorig jaar door de Europese Unie (EU) is overeengekomen als onderdeel van het pakket noodmaatregelen in verband met de economische crisis als gevolg van de pandemie, maar die pas in het najaar van start is gegaan.

"Het heeft enige tijd geduurd om het op gang te brengen, maar aan het eind van het jaar hadden we zo'n 6 miljard euro. We verwachten ongeveer 50 miljard euro in de komende zes maanden en dit bedrag neemt zeer snel en efficiënt toe", zei de president van de EIB, Werner Hoyer, tijdens een persconferentie om de jaarlijkse resultaten van de openbare bank van de EU te presenteren.

Het fonds werkt met 25 miljard euro aan garanties van EU-landen, waardoor de EIB kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) of midcap-ondernemingen in moeilijkheden als gevolg van covid-19 kan financieren, hetzij rechtstreeks, hetzij via intermediairs, zoals fondsen van investeringsbanken of nationale stimuleringsbanken.

Het doel van de EIB is om aanvullende financiering uit particuliere bronnen aan te trekken, zodat in totaal 200 miljard euro kan worden gemobiliseerd.

De bank voorspelt dat 20 procent van deze financiering in de vorm van kapitaal of eigen vermogen zal worden verstrekt, aangezien het Europese MKB als gevolg van de pandemie naar schatting met een kapitaaltekort van 720 miljard euro zal worden geconfronteerd, aldus Alain Godard, uitvoerend directeur van de investeringsbank van het Europees Fonds, de tak van de EIB-groep voor het MKB.

Na de liquiditeitsproblemen die aan het begin van de pandemie zijn ontstaan, zullen veel bedrijven, en met name kleine en middelgrote ondernemingen, worden geliquideerd, aldus de ambtenaar.

Als gevolg van de pandemie heeft de groep de financiering van het MKB in 2020 met 5.000 miljoen euro verhoogd tot 30.600 miljoen euro.