In totaal stemden 136 afgevaardigden voor, 78 tegen en vier onthielden zich van stemming.

Hoewel de stemming door velen werd geprezen, heeft de Portugese bisschoppenconferentie "droefheid en verontwaardiging" geuit over de goedkeuring in het parlement van de decriminalisering van de medisch begeleide dood.

"De Portugese bisschoppen spreken hun droefheid en verontwaardiging uit over de goedkeuring door het parlement van de wet die euthanasie en hulp bij zelfdoding toestaat. Deze droefheid en verontwaardiging worden nog versterkt door het feit dat een vorm van dood veroorzaakt op het moment van de grootste verergering van een dodelijke pandemie wordt gelegaliseerd, waarbij wij allen willen streven naar het redden van zoveel mogelijk levens, door beperkingen van de vrijheid en economische offers te aanvaarden", aldus de bisschoppen in een verklaring.

De bisschoppen zijn van mening dat "het onzin is de dood te legaliseren die in deze context wordt veroorzaakt, waarbij de lessen worden geweigerd die de pandemie heeft gegeven over de kostbare waarde van het menselijk leven, dat de gemeenschap in het algemeen en in het bijzonder de gezondheidswerkers op bovenmenselijke wijze trachten te redden" en zij benadrukken dat de goedgekeurde wet nog steeds kan worden onderworpen aan een grondwettigheidscontrole, "wegens schending van het beginsel van de onschendbaarheid van het menselijk leven" in de fundamentele wet.

"Het antwoord op ziekte en lijden zou veeleer moeten zijn de bescherming van het leven, vooral wanneer dat het meest fragiel is, met alle middelen en, met name, de toegang tot palliatieve zorg, waarvan de meerderheid van de Portugese bevolking nog steeds verstoken is", zeggen zij.