Afgelopen vrijdag werden 12.908 nieuwe besmettingen en 855 sterfgevallen geregistreerd. Het maximumaantal besmettingen werd geregistreerd op 18 december, met 33.777 nieuwe besmettingen op één dag, en het sterftecijfer, op 14 januari, met 1.244 sterfgevallen.

Het aantal positieve gevallen sinds de aankondiging van de eerste besmetting in het land, op 27 januari 2020, bereikte 2.320.093, 2.101.000 mensen zijn reeds hersteld, en 64.191 sterfgevallen werden geregistreerd door covid-19.

In Duitsland zijn er momenteel 155.100 actieve gevallen van SARS-CoV-2

In het land bedraagt de cumulatieve incidentie in zeven dagen 62,2 gevallen per 100 duizend inwoners - vergeleken met 79,9 op vrijdag van de vorige week - en het aantal nieuwe infecties bedroeg 51.696 in een week.

Op 28 januari daalde de cumulatieve incidentie voor het eerst sinds eind oktober onder de 100 en op dinsdag daalde zij tot onder de 75 in drie maanden.

De hoogste incidentie in het land werd geregistreerd op 22 december, met 197,6 nieuwe infecties per 100.000 inwoners in één week.

De Duitse regering heeft zich de afgelopen maanden ten doel gesteld de incidentie op duurzame wijze terug te brengen tot minder dan 50, een niveau dat zij noodzakelijk acht om alle besmettingsketens te kunnen doorbreken.

Angela Merkel en de regeringsleiders van de deelstaten zijn woensdag overeengekomen om de beperkingen op het openbare leven die sinds begin november golden en half december werden verscherpt, tot 7 maart te verlengen.

Het aantal patiënten met covid-19 op intensivecareafdelingen daalde donderdag tot 3.675 (min 61), waarvan 2.055 (min 40 ten opzichte van woensdag) geassisteerde beademing nodig hadden, zo blijkt uit gegevens van de Duitse interdisciplinaire vereniging Intensive Care en Spoedeisende Geneeskunde (DIVI).

De reproductiefactor (R) die rekening houdt met besmettingen over een periode van zeven dagen bedraagt in Duitsland als geheel 0,85, wat betekent dat voor elke 100 besmette mensen gemiddeld 85 mensen besmet raken.

Sinds 26 december is het aantal mensen dat in Duitsland ten minste de eerste dosis van een van de drie beschikbare vaccins tegen covid-19 heeft gekregen, gestegen tot 2.490.423, wat overeenkomt met een aandeel van 3,0%, terwijl 1.178. 725 mensen (1,4%) reeds de tweede dosis hebben gekregen.


Author
TPN/Lusa