In een verklaring zei het bureau van de staatssecretaris voor Burgerschap en Gelijkheid dat het bedrag van 50 duizend euro komt via een lijn van technische en financiële steun die vandaag is gelanceerd, via de Commissie voor Burgerschap en Gendergelijkheid (CIG).

"Deze financieringslijn komt bovenop de middelen die al beschikbaar zijn voor dit gebied, in het kader van PT2020, van meer dan 1,5 miljoen euro voor financiële en technische steun aan maatschappelijke organisaties, opleidingen voor strategische doelgroepen en voor noodopvang en vacaturestructuren," aldus het bureau van Rosa Monteiro.

De financiering is bestemd voor "projecten, maatregelen of acties van maatschappelijke organisaties die actief zijn op het gebied van de verdediging en bevordering van de rechten van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transseksuelen en interseksuele personen (LGBTI)", zo luidt de verklaring.

Volgens de vrijgegeven informatie kan de financiering gaan naar projecten voor rechtstreekse ondersteuning van LGBTI-slachtoffers van discriminatie en geweld, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van materiaal voor professionals, opleidingsacties, studies of andere.

Aanvragen voor financiering gaan op 26 februari open en lopen tot 26 maart.

De staatssecretaris benadrukt dat het bij de vorige oproep, in 2018, mogelijk was om negen projecten te financieren die meer dan duizend mensen hebben opgeleid, naast het produceren van handleidingen, pedagogische kits en het uitvoeren van enquêtes voor de "bevordering van een betere kennis over ervaringen in de verschillende contexten van het openbare en/of privéleven en de preventie van discriminatie van LGBTI-personen".

"Uit de verlenging van deze steunlijn blijkt dat de regering vastbesloten is de impact te erkennen van het werk van maatschappelijke organisaties met ruime ervaring op dit gebied en de actieve rol die zij spelen bij de verwezenlijking van de doelstellingen die zijn vastgelegd in de nationale strategie Portugal + Equal", aldus de minister.

In de verklaring benadrukt staatssecretaris Rosa Monteiro dat deze lijn van steun de "erkenning is van de fundamentele rol van deze organisaties bij het voorkomen en bestrijden van alle vormen van discriminatie en geweld tegen lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transseksuelen en interseksuele personen en een duidelijke verklaring dat volledige gelijkheid alleen mogelijk is met de actieve deelname van het maatschappelijk middenveld".