Virussen eten niet en planten zich niet voort, maar ze muteren van een bijna volgzame toestand in een virulente en uiterst gevaarlijke infectie in hun dierlijke gastheren. Epidemiologen moeten nog veel leren over de dreiging van een ophanden zijnde virale dreiging en de waarschijnlijke resistentie daarvan tegen het huidige regime van behandeling door vaccinatie.

De preventie van virale epidemieën moet hand in hand gaan met de bestrijding van de oorzaken van de opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat als gevolg van menselijke fouten. Het afgelopen jaar hebben we ontdekt dat de decentralisatie van het werk, de beteugeling van overbodige logistiek en de besparing van energiebronnen gunstig kunnen zijn voor de samenleving. De regeringen moeten deze herstructurering van het weefsel van onze manier van bestaan blijven stimuleren .

Maar de doorslaggevende factor voor het bereiken van een praktische oplossing is ontegenzeggelijk de noodzaak van een wereldwijde consensus over ten eerste de stabilisering van de wereldbevolking en ten tweede de vermindering daarvan door een proces van gedisciplineerde geboortebeperking tot een niveau van economische en sociale duurzaamheid.

Van 1 tot 12 november houden de Verenigde Naties in Glasgow een conferentie (COP26) die wel eens de laatste kans zou kunnen zijn voor een gezamenlijke inspanning om de andersdenkende naties bijeen te brengen die de sleutel in handen hebben tot een positief wereldwijd beleid dat de uitstoot van broeikasgassen kan verminderen. Laten we hopen dat de EU de VS en Groot-Brittannië ertoe zal overhalen hun recente recalcitrantie in te trekken ten gunste van onze universele behoefte aan snelle en vastberaden actie.

Roberto Knight,
Cavaleiro, Tomar.