"De boodschap van voorzichtigheid is een boodschap die we permanent moeten herhalen omdat het voor iedereen heel duidelijk is dat de pandemie nog niet verdwenen is. Gelukkig ontwikkelt de vaccinatie zich in een goed tempo, maar we hebben nog lang niet de hele bevolking gedekt", aldus António Costa.

Gevraagd naar de situatie in Lissabon en de Taagvallei, waar het aantal besmettingen is toegenomen, voegde de premier daar aan toe: "We zullen voorzichtig moeten blijven totdat de pandemie is uitgeroeid en de gemeente Lissabon verschilt niet van de andere 277 districten op het continent en daarom gelden de regels die voor de 278 districten gelden ook voor Lissabon".

"De situatie in Lissabon [wat besmettingen betreft] neemt toe, hoewel de informatie die kon worden verzameld [...] hoofdzakelijk wordt verklaard door een reeks uitbraken die in één deel vrij plaatselijk zijn, terwijl het andere deel geografisch gezien een zeer afgebakende ligging heeft", rechtvaardigde de regeringsleider.

Op de vraag of deze toename verband zou kunnen houden met de heropening van het toerisme in het land, met name voor Britse toeristen, benadrukte António Costa dat "er op dit moment geen correlatie is vastgesteld tussen deze heropening" en de toename van het aantal besmettingen.

"De gevallen worden meer in verband gebracht met familiefeesten en huisvestingsomstandigheden dan met Britse toeristen," zei hij.

Reeds geconfronteerd met de vraag of de festiviteiten van Sporting fans kunnen hebben geleid tot de toename van het aantal gevallen, zei António Costa ook dat "er niet veel bewijs lijkt te zijn".

"Er zijn enkele gevallen van mensen die, helaas, besmet zijn en deelnemen aan de festiviteiten, maar op basis van de beelden die ik op televisie zag van de mensen die deelnamen aan de festiviteiten en het aantal geverifieerde gevallen, zou ik zeggen dat er daar geen sterk verband is", voegde hij eraan toe.