Voor sommigen betekent dit niet alleen verhuizen naar 'het platteland'; het betekent verhuizen naar een nieuw land - of zelfs landen. En niet alleen voor een comfortabeler leef- en werkomgeving, maar ook voor betere gezondheidszorg, onderwijs- en zakelijke mogelijkheden, om nog maar te zwijgen van een grotere belastingefficiëntie.

Bij het uitstippelen van de meest geschikte strategie inzake residentie, fiscale residentie, staatsburgerschap en/of begeleidend vermogensbeheer voor een individu of gezin, zal elke factor een bepalende invloed hebben op de andere.

Wie zijn vaste woonplaats wil vestigen en het grootste deel van zijn tijd in één land wil doorbrengen, heeft een strategie nodig die gebaseerd is op de regels en voorschriften die in dat land gelden. Indien zij ook van plan zijn tijd in een ander land door te brengen, is het van belang dat zij dit op zodanige wijze doen dat zij geen fiscale woonplaats in dat land veroorzaken. Is dit onvermijdelijk, dan moet rekening worden gehouden met de regels van beide landen.

De laatste jaren is er een duidelijke toename van het aantal personen en gezinnen die hun tijd over meerdere landen en regio's willen verdelen, en wel in die mate dat het er niet op lijkt dat zij automatisch in aanmerking komen als fiscaal inwoner van een bepaald land.

Dit lijkt in theorie misschien een goed idee, maar in de praktijk kan het een hele reeks moeilijkheden veroorzaken bij het beheer van hun persoonlijke vermogen en/of hun zakelijke aangelegenheden. Als zij geen permanent woonadres en fiscaal identificatienummer kunnen verstrekken - of als zij deze wel hebben verstrekt maar ze niet langer van toepassing of geldig zijn - zullen zij enorme moeilijkheden ondervinden bij het verrichten van belangrijke transacties, het openen van rekeningen, het voldoen aan rapportageverplichtingen of het verkrijgen van vergunningen of machtigingen. Het kan ook betekenen dat zij worden geacht fiscaal inwoner te zijn van een land - zelfs van landen - waar zij in feite niet wonen.

Met andere woorden, het is van essentieel belang om ergens enige substantie te hebben. En als je een verblijfplaats nodig hebt, is het zinvol om die verblijfplaats te vestigen in een land dat in aanmerking komende aanvragers een speciale belastingstatus en tal van bijkomende voordelen biedt. Afhankelijk van het gekozen programma, kunnen deze voordelen het volgende omvatten:

 • Geen belasting op buitenlands inkomen, tenzij het wordt overgemaakt naar het land in kwestie
 • Lagere belastingtarieven voor plaatselijk gegenereerde inkomsten
 • Lagere of geen belasting op uit het buitenland afkomstige dividenden, huuropbrengsten, rente en/of vermogenswinsten
 • Preferentiële lokale vennootschapsbelastingtarieven
 • Geen nalatenschapbelasting of successierechten
 • Toegang tot talrijke verdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing

Een lijst van landen die programma's voor fiscale residentie en/of preferentiële tarieven voor niet-ingezetenen aanbieden, is opgenomen in de onderstaande tabellen.

Een brede waaier van oplossingen

Sovereign's uitgebreide netwerk van kantoren, ervaren lokale teams en professionele servicepartners zorgen ervoor dat wij het best geplaatst zijn om cliënten bij te staan bij de ontwikkeling en implementatie van de meest geschikte totaalstrategie voor hun behoeften. Onze oplossingen kunnen worden onderverdeeld in drie hoofdcategorieën:

 • Residentie
 • Fiscaal verblijf
 • Burgerschap

Elk van deze categorieën kan onafhankelijk worden geïmplementeerd of ze kunnen worden gecombineerd om aan de persoonlijke behoeften van een cliënt te voldoen. De beschikbare opties omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de volgende landenprogramma's:

* Landen die officiële programma's voor fiscale residentie of preferentiële tarieven aanbieden voor niet-ingezetenen met fiscale residentie.
**Na een verblijf van vijf jaar kunnen aanvragers in aanmerking komen voor het staatsburgerschap.


Uitgebreide belastingefficiënte oplossingen

Sovereign werkt nauw samen met aanvragers in elke fase van het plannings- en implementatieproces. Wanneer de volgende diensten van de Sovereign Group op de juiste manier worden gecombineerd en beheerd, kunnen gezinnen een alomvattende, flexibele en belastingefficiënte strategie ontwikkelen en implementeren:

 • Programma's voor internationaal verblijf en staatsburgerschap
 • Fiscaal residentschap
 • Trusts en stichtingen
 • Planning van nalatenschap en opvolging
 • Internationale pensioenplannen
 • Vermogensbeheer
 • Bedrijfsstructuren en bankieren
 • Internationale levens- en ziektekostenverzekeringen.

Neem contact met ons op als u vragen heeft of wilt bespreken hoe u en uw familie voordeel kunnen halen uit de creatie en implementatie van een strategie gebaseerd op internationale residentie, fiscale residentie en staatsburgerschap. Neem contact met ons op voor een persoonlijk gesprek met Shelley Wren op serviceinfo@sovereigngroup.com