Op 30 juni, de uiterste termijn voor de registratie van EU-burgers (EU Settlement Scheme, EUSS), waren 6.015.400 aanvragen ontvangen, maar slechts 5.446.300 waren ingevuld, zodat er 569.100 onverwerkt bleven.

Naarmate de termijn naderde, schoot het aantal aanvragen omhoog tot 12.000 per dag. Op de laatste dag zouden volgens de Daily Telegraph 50.000 inschrijvingen zijn ontvangen.

De Liberaal-Democratische oppositiepartij bekritiseert de regering omdat zij de termijn niet heeft verlengd, waardoor meer dan een half miljoen mensen niet weten wat de uitkomst zal zijn, een uitkomst die gevolgen kan hebben voor hun rechten om in het Verenigd Koninkrijk te wonen en te werken.

De achterstand bij de verwerking van aanvragen is in juni met 70% gegroeid, toen meer dan 400.000 mensen zich aanmeldden bij de EUSS, maar het ministerie van Binnenlandse Zaken slechts 175.000 zaken kon afhandelen.

"Een dergelijke angst en onzekerheid is wreed en onnodig", zei liberaal-democratisch parlementslid Alistair Carmichael.

De EUSS werd in 2019 geopend na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie om een verblijfsstatus te verlenen aan burgers van EU-landen, IJsland, Zwitserland, Noorwegen en Liechtenstein en hun naaste familieleden.

De permanente status ("settled status") wordt verleend na vijf jaar ononderbroken verblijf in het land, maar wie er minder lang verblijft, krijgt een voorlopige status ("pre-settled status") tot de nodige tijd is verstreken.

Zonder bewijs van status, of een aanvraagcertificaat, verliezen mensen verblijfs- en werkrechten en toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en sociale bijstand in het Verenigd Koninkrijk.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft beloofd een "pragmatische en flexibele aanpak" te volgen en ook na 30 juni aanvragen te aanvaarden, waarbij per geval wordt bekeken of er gegronde redenen zijn voor uitstel.

Eind maart had de Britse regering 376.440 aanvragen van Portugese onderdanen ontvangen en waren er 359.070 afgerond, waarvan 203.310 met een permanente verblijfsstatus en 143.080 met een voorlopige verblijfsstatus.

Onafhankelijke organisaties hebben herhaaldelijk gewaarschuwd voor het risico dat tienduizenden kwetsbare personen, zoals minderjarigen die onder de hoede van sociale diensten staan, personen met gezondheidsproblemen, daklozen, slachtoffers van huiselijk geweld of bejaarden, zonder papieren komen te zitten.