Deze informatie circuleert op blogspots op het internet en beweert dat van januari 2020 tot april 2021 slechts 152 mensen echt aan Covid-19 zijn overleden - in plaats van de 17.000 mensen, wat de aantallen zijn die door het Directoraat-generaal Gezondheid (DGS) zijn bevestigd. Dit zou betekenen dat de andere gevallen afkomstig zijn van mensen die, hoewel positief getest op Covid-19, aan een andere oorzaak hadden kunnen overlijden.

Dit is echter volledig uit zijn verband gerukt. Na de volledige uitspraak van het Hof van Lissabon (https://andre-dias.net/wp-content/uploads/Fwd-Sentenca.pdf) te hebben gelezen en zeer zorgvuldig te hebben geanalyseerd, zijn we tot de ontdekking gekomen dat er punten ontbreken die het verschil maken.

Het aantal van 152 sterfgevallen van Covid-19, dat in het vonnis wordt gepresenteerd, is niet vals, maar het is gebaseerd op een verkeerde vooronderstelling - dat alle overlijdensakten zijn afgegeven door artsen die werken voor het bureau van de openbare aanklager (MP), want het is over deze overlijdensakten die zijn afgegeven door artsen die werken voor de MP waar het vonnis over schrijft. Deze artsen zijn echter niet de enigen die overlijdensakten mogen afgeven.

Integendeel, in geval van overlijden werd de patiënt meestal al gevolgd door een arts en het is deze zelfde beroepsbeoefenaar die de overlijdensakte afgeeft. De MP wordt alleen gebeld als er iets is dat wijst op een overlijden ten gevolge van een criminele daad.

Als de patiënt thuis overlijdt, wordt de arts, die de patiënt volgde, opgeroepen om naar dat huis te gaan en ter plaatse de overlijdensakte af te geven. Indien daarentegen iemand in het ziekenhuis overlijdt, geven de artsen van het ziekenhuis zelf die akte af. In beide gevallen hebben de gewone artsen de artsen van het openbaar ministerie niet nodig om hun opdracht te vervullen.

In de meeste gevallen heeft het overlijden een natuurlijke oorzaak en is het een gevolg van een gediagnosticeerde ziekte die evolueert of verergert, van vastgestelde pathologische antecedenten. In deze gevallen is de tussenkomst van de MP zeer zeldzaam, wat het lage aantal door de MP afgeleverde overlijdensakten in verband met Covid-19 verklaart.

Het lijkt dan ook niet vreemd dat in een universum van 17.000 overlijdensgevallen door Covid-19, er slechts 152 werden gecertificeerd door de artsen van de MP, aangezien blijkbaar reeds mensen werden gevolgd en niets wees op de mogelijkheid van overlijden te wijten aan een misdrijf dat de tussenkomst van de MP rechtvaardigt.

De uitspraak van het Administratief Hof van Lissabon, waar deze informatie vandaan komt, begon met een geschil over het recht op toegang tot administratieve informatie.


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins