"Het gebied van Milieu en Klimaatactie zal een wetsdecreet voorstellen dat de regering in staat stelt op te treden op de detailhandelsmarges voor brandstof, zodat de brandstofmarkt de werkelijke kosten weerspiegelt", kondigde de minister van Milieu en Klimaatactie, João Pedro Matos Fernandes, aan, die in het parlement wordt gehoord.

Volgens de regeringsfunctionaris is het doel dat, wanneer er een daling van de prijzen van de grondstof, "het wordt gevoeld en toegeëigend door de consumenten in plaats van toegeëigend door de brandstofprijzen marges, ook het vermijden van plotselinge stijgingen en, potentieel, ongerechtvaardigde".

"De prijs van de emissierechten voor koolstofdioxide weerspiegelt de noodzaak om over te schakelen op een koolstofarm paradigma, waar wij het mee eens zijn. Daarom blijft het aan ons om, via regelgevende gronden, in te grijpen in de marges van de brandstofprijzen die, zo niet onrechtmatig, dan toch een twijfelachtige groei weerspiegelen", aldus de minister van Leefmilieu.

Voor de regering is de groei van de brandstofprijzen "twijfelachtig", "omdat de dalingen van de prijs van ruwe olie niet worden weerspiegeld in de prijzen van verkoop aan het publiek, in plaats van de snelheid die door iedereen wordt gevoeld wanneer de prijs stijgt" en in die zin is het aan de regering "om op korte termijn op te treden om een markt te corrigeren waar er agenten zijn die misbruik maken van prijsschommelingen om hun marges op ongerechtvaardigde wijze te verhogen".

Volgens een studie van de nationale energiesector (ENSE) die op 14 juli werd vrijgegeven, was de marge van de leveranciers eind juni 36,6 procent hoger voor benzine en 5 procent voor diesel dan de gemiddelde marge die in 2019 werd geoefend.

Onder verwijzing naar de studie "Analysis of the Evolution of Fuel Prices in Portugal" concludeert de entiteit die toezicht houdt op de brandstofsector dat "tijdens de kritieke maanden van de pandemie de gemiddelde verkoopprijzen aan het publiek duidelijk minder snel zijn gedaald dan de referentieprijzen", wat betekent dat "de marges van de leveranciers aldus in 2020 het maximum van de onderzochte periode hebben bereikt".