"Het actieplan van de nationale strategie voor de zee 2021-2030 werd goedgekeurd, bestaande uit een reeks maatregelen ter verwezenlijking van de voor dit decennium vastgestelde strategische doelen en doelstellingen", zo luidt het communiqué van de ministerraad. Dit plan, dat tussen 28 september en 16 november 2020 openbaar is besproken, vormt "een routekaart" voor de uitvoering van de strategie en de doelstellingen en oogmerken ervan.

Het plan moet belangstellenden in staat stellen "snel" de voor elk prioritair gebied of elke prioritaire sector voorgestelde maatregelen en de doelstellingen te identificeren. Op 6 mei had de Raad van Ministers de Nationale Strategie voor de Zee 2021-2030 goedgekeurd, die tot doel heeft "de bijdrage van de zee aan de economie te vergroten" en waarin ontwikkelingsdoelstellingen voor de oceaan zijn vastgelegd. Uit het document bleek toen dat het om een instrument gaat dat "de visie, de doelstellingen, de interventiegebieden en de doelstellingen met betrekking tot het ontwikkelingsmodel voor de oceaan" presenteert.

Het model in kwestie wijst de oceaan aan als een van de pijlers van duurzaamheid op de planeet en is gebaseerd op beginselen als het behoud en het duurzame gebruik van hulpbronnen en diensten van mariene ecosystemen. In november 2020 was de vereniging van reders in de industriële visserij (ADAPI) van mening dat de nationale strategie voor de zee (ENM) 2021-2030 weinig zegt over de visserij en de indruk wekt dat de activiteit "een probleem" is voor het land.