Lokale parochies en gemeenteraden moeten de parochies weer volledig betrekken bij de planning van noodsituaties. Voorkomen is veel beter dan genezen, en de planning van parochies om zo goed mogelijk om te gaan met alle eventualiteiten met inbegrip van toekomstige pandemieën en de strijd tegen de klimaatverandering, of Peter 2, 3:10 van de Heilige Bijbel zou de realiteit kunnen worden die niemand zou verwelkomen. We moeten ons verenigen en deelnemen aan deze groene amicale revolutie.

Dennis Johnson,
Per e-mail