De rijkdommen van de zee hebben bij ValorMar geleid tot nieuwe voedings- en cosmeticaproducten

De balans van ValorMar, dat tussen oktober 2017 en juli 2021 een efficiënt gebruik van mariene hulpbronnen bestudeerde, is "zeer positief", vertelde Lusa Marlos Silva, projectdirecteur van Sonae MC. Dit project, geleid door Sonae MC, in samenwerking met het Interdisciplinair Centrum voor Marien en Milieuonderzoek van de Universiteit van Porto (CIIMAR) en Fórum Oceano, vertegenwoordigde een investering van ongeveer acht miljoen euro, medegefinancierd door het Portugal 2020-programma, en combineerde nog eens 29 Portugese academische en zakelijke entiteiten.

Het initiatief laat nieuwe producten en processen achter die het mogelijk maken de nationale mariene hulpbronnen te valoriseren, en bevordert zo de duurzaamheid, het koolstofvrij maken en de circulariteit van de economie. Op het gebied van levensmiddelen zijn nieuwe conserven, sauzen en zelfs mueslirepen ontwikkeld waarin mariene hulpbronnen zijn verwerkt, maar ook duurzamere verpakkingen, legde de verantwoordelijke voor het project uit: "Het gaat niet om heel vreemde producten, zoals insecten, die veel belangstelling wekken, omdat het absoluut nieuwe dingen zijn, maar het zijn ook geen gangbare producten. We hebben het over het vervangen van sommige ingrediënten die niet uit zee komen, door endogene "zeeproducten", zei hij.

Volgens Marlos Silva "krijgen de consument en de samenleving met deze nieuwe producten een gezond alternatief, een even smakelijk alternatief, maar ook een alternatief dat duurzamer is". Het "zwaartepunt" van dit initiatief was verkenning van de mariene bioraffinaderijen om "andere manieren te begrijpen om deze hulpbronnen te waarderen", nadat "op laboratoriumschaal enkele cosmetische producten, enkele crèmes, vooral huidverzorgingsproducten" waren ontwikkeld.

Eenmaal ontwikkeld, kunnen deze nieuwe producten "zeer binnenkort" in de schappen liggen, als ze door de leveranciers worden opgenomen. Er werden ook "enkele verbindingen voor milieusanering" geproduceerd, zoals het gebruik van algen "voor het schoonmaken van estuaria en vervuilde waterstromen". In het kader van het initiatief zijn ook inspanningen geleverd om de consumptiepatronen van vis te veranderen, met de invoering van een traceerbaarheidssysteem, dat "beoogt de informatiesector te voorzien, een reeks processen te digitaliseren" en gegevens te verstrekken "over de oorsprong, de soort, het vistuig en de plaats van vangst".

Om bij te dragen tot een beter beheer van de wilde visbestanden werd in het kader van het project ook geïnvesteerd in aquacultuur, met de levering van "efficiëntere technologieën". De projectdirecteur van Sonae MC verklaart dat er nog steeds "een gebrek aan kennis is en vooroordelen bestaan waarbij wordt aangenomen dat vis uit aquacultuur qua smaak en voedingswaarde van mindere kwaliteit is dan wilde vis, hetgeen niet waar is". Met deze inzet wordt verwacht dat "de consument steeds meer zal kunnen rekenen op deze nationale productie dan op import". Als het project is afgerond, levert ValorMar "een veel sterkere sector op en een reeks samenwerkingsverbanden die ook in andere verbanden zullen plaatsvinden, in dezelfde lijn van het verhogen van de waarde van mariene hulpbronnen", aldus Marlos Silva.