Volgens de Bank van Portugal (BdP) eindigde het bankwezen vorig jaar met 61.740 werknemers, tegen 63.806 in 2019, en een totaal van 4.868 filialen, tegen 5.523 in 2019.

Men moet teruggaan tot 1996 om een lager aantal open kantoren (4.844) in het land te vinden.

Wat de werknemers betreft, is het cijfer voor 2020 het laagste sinds er gegevens voor deze indicator beschikbaar zijn (jaar 1992, waarin er 63.752 werknemers waren).

Het totale aantal werknemers in het Portugese bankwezen bereikte een hoogtepunt in 2011, met 80.169 werknemers, maar is sindsdien gedaald.

De daling van het aantal werknemers in 2020 deed zich vooral voor in de externe activiteit van de banken, met 1.367 vertrekkende werknemers, terwijl de overige 699 werknemers van de sector in Portugal vertrokken, dat vorig jaar eindigde met 45.745 werknemers, de laagste waarde sinds het begin van de lange reeks van BdP (1990).

In 2020 waren er 15.995 werknemers in dienst voor de externe activiteit van banken, het laagste aantal sinds 2006 (15.275).

De lange reeksen zijn een gegevensbank over het bankwezen met historische informatie over financiële indicatoren, leningen aan klanten, rentetarieven, personele middelen, distributie van bijkantoren en betalingssystemen sinds 1990.

De lange reeksen van de banksector werden in 2019 voor het eerst vrijgegeven, met als doel analisten en onderzoekers te voorzien van geïntegreerde, consistente en nauwkeurig onderzochte informatie over de banksector in Portugal. De gegevensbank is jaarlijks bijgewerkt.