Enligt Bank of Portugal (BdP) hade banksektorn i fjol 61 740 anställda, jämfört med 63 806 under 2019, och totalt 4 868 filialer, jämfört med 5 523 under 2019.

Man måste gå tillbaka till 1996 för att hitta ett lägre antal filialer (4 844) som är öppna i landet.

När det gäller antalet arbetstagare är siffran för 2020 den lägsta sedan det finns uppgifter tillgängliga för denna indikator (år 1992, då det fanns 63 752 arbetstagare).

Det totala antalet anställda i det portugisiska banksystemet nådde en topp 2011, med 80 169 anställda, men har sedan dess minskat.

Minskningen av antalet anställda under 2020 skedde främst inom bankernas externa verksamhet, som slutade förra året med 45 745 anställda, vilket är det lägsta värdet sedan 1990.

År 2020 fanns det 15 995 anställda som ägnade sig åt bankernas externa verksamhet, vilket är det lägsta antalet sedan 2006 (15 275).

Den långa serien är en databas om banksystemet som innehåller historisk information om finansiella indikatorer, lån till kunder, räntesatser, personalresurser, filialdistribution och betalningssystem sedan 1990.

De långa serierna för banksektorn släpptes för första gången 2019, med målet att förse analytiker och forskare med integrerad, konsekvent och granskad information om banksektorn i Portugal. Databasen har uppdaterats årligen.