"Wij zijn in kennis gesteld van 41 gevallen van vermoedelijk falen van het vaccin met het Janssen-vaccin, waarvan er 36 als ernstig zijn geclassificeerd", aldus de regelgevende instantie tegenover Lusa.

Maandag gaf het Franse Geneesmiddelenbureau (ANSM) aan dat in dat land een "aanzienlijk aantal" gevallen van falen van het Janssen Covid-19-vaccin, dat werkt met een enkele dosis, was ontdekt.

"Er is een aanzienlijk aantal gevallen van falen van het Janssen-vaccin gemeld, waaronder ernstige vormen (overlijden, reanimatie), evenals een bovennormale aanwezigheid van met Janssen gevaccineerde patiënten op de intensive care van twee CHU's (universitaire ziekenhuiscentra)", aldus het ANSM.

In Portugal leidden volgens Infarmed van de in totaal 36 vastgestelde ernstige situaties "vijf tot ziekenhuisopname en werden er 31 als klinisch relevant beschouwd".

"In aanmerking genomen dat in Portugal al meer dan een miljoen doses van dit vaccin zijn toegediend, zou dit neerkomen op een incidentie van vier gemelde gevallen per 100.000 vaccins", voegde de nationale regelgevende instantie eraan toe, en garandeerde zij dat dit aantal meldingen "ver onder de verwachte waarde ligt, rekening houdend met de resultaten van de klinische proeven die voor de goedkeuring van dit vaccin zijn gebruikt".

In Frankrijk werden onder mensen die met het Janssen-vaccin waren gevaccineerd 32 gevallen van infectie met covid-19 gemeld, wat overeenkomt met een incidentie van 3,78 gevallen per 100.000 mensen.

Van deze 32 gevallen waren er 29 ernstig en er waren vier sterfgevallen (bij mensen tussen 73 en 87 jaar).

In maart van dit jaar heeft het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) een voorwaardelijke vergunning verleend voor het vaccin van Janssen, een farmaceutisch bedrijf van de Johnson & Johnson-groep - een van de vier die deel uitmaken van het Portugese vaccinatieplan - voor mensen tot 18 jaar.