De eerste aankondiging voor het indienen van aanvragen loopt tot eind september en heeft als belangrijkste begunstigden de gemeenten, de gemeentebedrijven en de concessiehouders voor de exploratie en het beheer van de openbare waterdistributiediensten, kondigde AMAL aan in een verklaring.

De vereniging die de 16 gemeenten van de Algarve bijeen brengt, zal voor de periode 2021/2025 een globaal bedrag van 35 miljoen euro ontvangen voor de optimalisering van de watervoorzieningsnetwerken in het district Faro, op grond van een dinsdag ondertekend contract.

Volgens AMAL zullen de middelen die beschikbaar worden gesteld via de PRR-fondsen het mogelijk maken om watervoorzieningsnetwerken met een hoog verliesniveau te vernieuwen of te herstellen en waarvan de vervanging een verbetering van de operationele efficiëntie mogelijk zal maken.

De vereniging voegt eraan toe dat in aanmerking komen projecten die zorgen voor "actieve bewaking en beheersing van de verliezen in delen van het voorzieningsnet waar naar schatting sprake is van grote waterverspilling".

"De steun die aan de aanvragen wordt verleend, zal niet terugbetaalbaar zijn, d.w.z. een subsidie van 100 procent die niet hoeft worden terugbetaald, gefinancierd uit het fonds "Next Generation EU"", zo luidt het document.

Volgens gegevens van de regelgevende instantie voor water- en afvaldiensten werd in 2019 ongeveer 188 miljard liter water verspild in de voorzieningsnetwerken zelf.