In een wetsvoorstel dat vrijdag in de Assemblée de la République is binnengekomen, verdedigt de afgevaardigde (ex-PAN) dat, "nadat ze in de wet al het aantal honden en katten heeft vastgelegd dat "in een huis is toegestaan" en "de wet laat afhangen van de omstandigheden van het huis en de mogelijkheid om dieren te huisvesten, de condominium zich niet moet bemoeien met eigendomsrechten".

"In feite kan de condominium het gebruik van gemeenschappelijke ruimtes reguleren, maar het is niet aan hen om het gebruik dat de eigenaren van hun eigendom maken te reguleren", voegt ze eraan toe.

Cristina Rodrigues stelt voor om in het wetsdecreet dat de regels vastlegt betreffende het bezit, de handel, de tentoonstelling en het binnenbrengen op het nationale grondgebied van dieren die vatbaar zijn voor hondsdolheid, de paragraaf te schrappen die stelt dat "het reglement van de mede-eigendom een lagere limiet voor dieren kan vaststellen zoals bepaald" in de wet.

In dit diploma is bepaald dat "per woning maximaal drie honden of vier volwassen katten in gebouwen in de stad mogen worden gehuisvest en dat het totale aantal van vier dieren niet mag worden overschreden, behalve indien op verzoek van de houder en na bindend advies van de gemeentelijke dierenarts en van de gedelegeerde voor de volksgezondheid, huisvesting wordt toegestaan voor maximaal zes volwassen dieren, mits aan alle wettelijk vereiste hygiënische en dierenwelzijnseisen wordt voldaan".