De enquête werd uitgevoerd door het Noord-Amerikaanse instituut "Pew Research Center" in 17 geavanceerde economieën in Noord-Amerika, Europa en Azië-Stille Oceaan, waaronder landen als Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Zuid-Korea en de Verenigde Staten. De enquête werd afgelopen voorjaar gehouden en er waren in totaal bijna 20.000 mensen bij betrokken.

Volgens de vandaag bekendgemaakte resultaten maakt men zich in brede kring zorgen over de persoonlijke gevolgen van klimaatverandering, waarbij de meeste respondenten toegeven enige veranderingen te hebben aangebracht in de manier waarop zij leven en werken, hoewel het niet duidelijk is dat deze inspanningen effect sorteren.

In de 17 landen zegt gemiddeld 34% van de respondenten bereid te zijn "veel veranderingen" in het dagelijks leven te overwegen als reactie op de klimaatverandering.

De enquête werd uitgevoerd vóór de laatste golven van branden, droogten, overstromingen en zwaardere stormen dan gewoonlijk, zoals de overstromingen in Duitsland deze zomer, maar onthult een groeiend gevoel van persoonlijke bedreiging door klimaatverandering. In Duitsland bijvoorbeeld is het percentage mensen dat zich grote zorgen maakt over de persoonlijke gevolgen van de opwarming van de aarde met 19 procentpunten gestegen ten opzichte van 2015, van 18% tot 37%.

Uit onderzoek blijkt ook dat jonge volwassenen zich meer zorgen maken over de persoonlijke gevolgen van een opwarmende planeet dan oudere mensen. Het grootste verschil werd gevonden in Zweden, maar het was ook aanzienlijk in landen als Nieuw-Zeeland, Australië, de Verenigde Staten, Frankrijk en Canada.

Wat het ideologische spectrum betreft, bleek dat mensen die tot links worden gerekend, meer openstaan voor het nemen van persoonlijke maatregelen om de gevolgen van de klimaatverandering te helpen beperken. Dit verschil tussen links en rechts was het duidelijkst in de Verenigde Staten.

In 12 van de 17 landen vond de helft of meer van de respondenten dat hun eigen samenleving goed werk heeft geleverd bij de aanpak van de klimaatverandering.

Maar de overgrote meerderheid vindt de reactie van de VS en China op de klimaatverandering zwak. Gemiddeld over de 17 landen omschreef 78% van de respondenten de manier waarop China de klimaatverandering aanpakt als "slecht", en 61% beoordeelde ook de reactie van de Verenigde Staten als "slecht".

Van het totaal aantal respondenten zegt 52% niet te geloven dat een wereldwijde respons op klimaatverandering succesvol zal zijn, tegenover 46% die gelooft dat landen gezamenlijk kunnen reageren op de gevolgen van klimaatverandering.