Met 502 dagelijkse gevallen is Slovenië de lidstaat met het hoogste gemiddelde voor deze indicator, gevolgd door Litouwen (397), Estland (330), Kroatië (282) en Letland (257).

Het gemiddelde in de Europese Unie van nieuwe dagelijkse gevallen per miljoen inwoners is 108 en dat in de wereld is 68.

In de rest van de wereld, onder landen met meer dan een miljoen inwoners, heeft Servië het hoogste dagelijkse gemiddelde van nieuwe gevallen (1020), gevolgd door de Dominicaanse Republiek (946), Israël (908) en Mongolië (867 ).

Wat het gemiddelde aantal sterfgevallen per dag betreft dat aan Covid-19 wordt toegeschreven, is Portugal het 17e land van de Unie, met 0,6 sterfgevallen per miljoen inwoners gedurende de laatste zeven dagen.

Met 10,4 nieuwe sterfgevallen per dag staat Bulgarije bovenaan voor deze indicator, gevolgd door Litouwen (5,5), Griekenland (4) en Roemenië (3,9).

Voor deze indicator ligt het daggemiddelde van de Europese Unie op 1,23 en dat van de wereld op 1,1.

Over het geheel genomen wordt het hoogste dagelijkse gemiddelde van nieuwe sterfgevallen aangetroffen op de Bahama's (18,3), in Noord-Macedonië (13,7), Georgië (12,7) en Maleisië (11,9).