De directeur-generaal van Volksgezondheid, Graça Freitas, verzekerde vrijdag dat "alles in gereedheid is gebracht" voor de gelijktijdige toediening van de twee vaccins aan personen van 65 jaar en ouder vanaf vandaag, een praktijk die in Portugal en in de rest van de wereld wordt toegepast in het kader van de nationale vaccinatieprogramma's, die erop gericht zijn de aanbevolen vaccinatieschema's te optimaliseren.

Volgens het DGS blijkt uit de beschikbare gegevens die zijn geanalyseerd door de Technische Commissie voor vaccinatie tegen Covid-19, inclusief resultaten van de vergadering van de deskundigengroep van de Wereldgezondheidsorganisatie over vaccinatie, dat er een aanvaardbaar veiligheidsprofiel is na inname van de twee vaccins.

Voorts blijkt uit de beschikbare informatie dat de doeltreffendheid van beide vaccins behouden blijft, aangezien er tot dusver geen aanwijzingen zijn voor een veranderde immuunrespons.

De toediening van de derde dosis van het vaccin tegen covid-19 is aan de gang in Portugal, waarbij voorrang wordt gegeven aan ouderen van 80 jaar en ouder en gebruikers van verpleeghuizen en in de langdurige zorg, en in dit stadium aan personen van 65 jaar en ouder.


Author
TPN/Lusa