Volgens het gezamenlijk epidemiologisch bulletin van het Directoraat-generaal Gezondheid en het Nationaal Instituut voor de Gezondheid, dokter Ricardo Jorge, dat vandaag is gepubliceerd, is op nationaal niveau de incidentie gestegen van 86,1 tot 92,4 gevallen van infectie per 100.000 inwoners.

Op het vasteland van Portugal is deze indicator eveneens gestegen van 86,5 tot 92,8 gevallen per 100.000 inwoners.

De Rt - een schatting van het aantal secundaire infectiegevallen als gevolg van elke persoon die drager is van het virus - steeg van 1,02 tot 1,06 op nationaal niveau en op het Portugese vasteland.

De Rt-gegevens en de incidentie van nieuwe gevallen per 100.000 inwoners binnen 14 dagen - indicatoren die de risicomatrix vormen voor het monitoren van de pandemie - worden door de gezondheidsautoriteiten op maandag, woensdag en vrijdag geactualiseerd.

Volgens het regeringsportaal voor Covid-19 "zal het toezicht op de ontwikkeling van de pandemie worden voortgezet op basis van de indicatoren incidentie en Rt, aangepast aan de ontwikkeling van de vaccinatie (alarmniveau is 240, risiconiveau is 480)".